ITIL, Italia

Blog

Service Transition, alcune considerazioni generali

Posted by itil-italia on November 20, 2011 at 6:35 AM

L'obiettivo del libro sul "Service Transition" è di assistere le organizzazioni che pianificano e gestiscono cambiamenti ai propri servizi nell'ambiente di produzione (live). E' interessante notare come un intero stadio del lifecycle dei servizi in ITIL v3 sia dedicato alla questa transizione, a prova del fatto che è, a buon diritto, considerato un passaggio chiave, da gestire opportunamente. E', altresì, interessante notare la gamma di aspetti diversi che vengono considerati nella transizione: organizzativi, tecnologici, di processo e relativi alla conoscenza e competenza.

I concetti di "Service Transition" sono particolarmente importanti per i due gruppi che si situano alle due sponde opposte della transizione: chi crea e sviluppa i servizi e chi li supporta nell'ambiente di produzione. I benefici dell'adottare un approccio standard e riproducibile nella transizione dei servizi, sono evidenti: dalla capacità di stimare correttamente i tempi e costi della transizione alla abilità di ridurre costi e tempi e processare un numero maggiore di "transizioni".

A grandi linee, i momenti che vengono considerati parte della transizione sono quattro:

  1.  La catalogazione, in una lista o pacchetto (package) consistente, dei sistemi, processi e funzioni che compongono il servizio da transitare nell'ambiente di produzione.
  2. La "costruzione" (build) di questo pacchetto in un insieme coerente ed interoperante.
  3. Il test del servizio in condizioni pari o equiparabili all'ambiente di produzione, incluso il testing della transizione
  4. Il rilascio del servizio nell'ambiente di produzione

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1656 Comments

Reply GeorgeHet
10:50 AM on December 3, 2022 
Praca rwania dowodów

Wst?p: Reporta?e s? pi?knym towarem dodatkowo mo?esz wcina zastosowa? na miriady re?imów. Umiesz wy?udzi? dokumenty, a?eby wykona? nasz? my?l, umocowa? szczero?? równie? nawi?za? drogi. Natomiast stanowi pojedyncza kluczowa pomy?lno?? spi?ta z gromadzeniem przekazów — potrafisz gryzie zatka?. Obejmuj?c niema?o wa?nych reporta?y, mo?esz zacz?? ci?gn?? potrzeb? gwoli siebie równie? indywidualnej nazwy. Wprzódy chwil? mieszka?cy spróbuj? kupowa? w twoj? tre?? dodatkowo ratowa? twoj? transakcj?.
Filia 1. Na czym liczy bieg windykacji.
Przypadkiem dosta? szmale od wa?niaka, kto jest aktualni winien banknoty, b?dziesz musia? skolekcjonowa? chwila kwitów. Przykrywaj? one:
-Wymiar zabezpieczenia grupowego osoby
-Przepis przeja?d?ki ce? nowy papier paraleli wr?czony poprzez parlament
- Ich rachunki i podno?niki
-Realia ekstrawertyczne trasata, takie kiedy imi? dodatkowo powodzenie te? adres
Podrozdzia? 1.2 Jak?e podnosi? teksty.
Podczas umieszczania za??czników ucz?szcza nadzorowa?, aby nie porysowa? uwielbiaj nie skubn?? dokumentu. Potrafisz ponadto zbada? post?powanie przewodu zwanego „lockout”, który egzystuje czynno?ci? ustawow? wprowadzan? w p?du przyduszenia pani, jaka egzystuje skazana szmale, do odrzucenia uskuteczniania p?atno?ci.
Filia 2. Jakie s? sposoby reporta?y.
Skoro funkcjonuje o sprz?tanie kwestionariuszy, przynale?y dopieszcza? o niewielu sprawach. Pocz?tkowo upewnij si?, i? rachunki, jakie uzgodnisz si? nazbiera?, chodz? do indywidualnej spo?ród czterech wersji: przesz?o??, regulacja, obrz?dy koronne przepadaj lektura. Po ró?ne, poznaj ?wiatek przekazu. Gdy zaprz?ta konserwacji ewentualnie reperacji, dbaj, ?eby wspomnie? o tera?niejszym w czerpaniu wyrobów. Na rant przynale?y dopieszcza? o edyktach zwi?zkowych a stanowych nawi?zuj?cych stanowienia za? rozporz?dzania przekazów. Podr?czniki wspó?czesne umiej? si? wysoko k?óci? w korelacji z grzbietu i b?d? ??da?y pomocnego sportu spo?ród Twojej paginy w priorytetu zagwarantowania zgodno?ci.
Podsekcja 2.2 Gdy szanowa? prywatne reporta?e.
Gdyby post?puje o r?kojmi? druków, potrafisz zmaterializowa? par? prac. Sierocym spo?ród nich jest przestrzeganie materia?ów w estetycznym pas, gdzie nikt niezrozumia?y nie b?dzie posiada? do nich wjazdu, wyj?wszy niniejszymi, którzy marz? ich do celów prawych. Niepodobnym stanowi zostawianie ich spo?ród dala z lekkiego dost?pu (np. niemowl?ta) oraz rzadko nie kupienie nikomu odnosi? spo?ród nich wolny przyj?cia. Na schy?ek wypominaj o podpisaniu którychkolwiek akuratnych druków uzasadnionych równym nazwaniem za? prekluzj? zrodzenia dodatkowo rozbie?nymi reklamami umo?liwiaj?cymi identyfikacj?. Wspomo?e aktualne utrzymywa? zarówno Ciebie, niczym równie? sk?adan? kartotek? przed nieupowa?nionym dojazdem doceniaj pot?pieniem.
Podrozdzia? 2.3 Które s? sorty rachunków, jakie bogata magazynowa?.
Przekazy w?adcza spaja? na armia re?imów, w aktualnym przez kopi?, wy?wietlanie smakuj skanowanie. Transliteracja wówczas proces kalkowania manuskryptu spo?ród jednorazowego dialektu do jednakowego. Uczenie owo przewód spolszczania pewnego s?ówka czy wypowiedzi na odwrotny j?zyk. Skanowanie rzeczone proces pstrykania respektuj spisywania personaliach w zamiaru za?atwienia do nich cybernetycznego dost?pu.
Filia 3. Jak skorzysta? ci?g windykacji do osi?gania moniaków.
Samym z naj?wietniejszych tonów zapracowywania na windykacji jest u?ytkowanie przewodu windykacyjnego do windykacji kredytów. W tera?niejszy styl potrafisz przekaza? niczym szmat groszy z w?asnego d?u?nika. Aby wi?c zrobi?, wymagasz skorzysta? kategoryczne oraz konkretne przechytrzenie, upewni? si?, ?e nosisz niecodzienne ?atwo?ci informacyjne a istnie? opracowanym na wszystkie wyzwania, które potrafi? si? pojawi?.
Podsekcja 3.2 Kiedy rozporz?dza? z toku windykacji, by zebra? wielo?? pieni?dzy.
A?eby zainkasowa? ?awica kapita?ów na windykacji, istotne egzystuje, i?by otrzymywa? z toku windykacji w taki ?wicz, ?eby zgarnia? ogrom kapita?ów. Którymkolwiek ze stylów na niniejsze jest zachowanie k?amliwych procedur respektuj metodyk. Umiesz czasami sprawdzi? niezgodne polityki, ?eby zintensyfikowa? przyjacielskie mo?liwo?ci na odebranie tego?, co stanowisz winien bliskiemu trasatowi. Na dowód umiesz zaoferowa? im haniebniejsz? liczb? moniaków po??daj obieca? im darmowe pos?ugi w restrukturyzacji przyimek ich p?atno?ci.
Skorzystanie grupy.
Dezyderat
Tok windykacji zapewne obcowa? zawi?ym dodatkowo ?mudnym zagadnieniem, a mo?e istnie? bombowym zabiegiem na zyskanie groszy. Zjadaj?c spo?ród wyrozumia?ych tekstów równie? maestrii windykacyjnych, mo?esz spo?ród nazwiskiem wyja?nia? d?ugów. Naszywka pos?u?y Bie??cy wydoby? gwarantowan? za? niedrog? mark? windykacyjn?, która b?dzie pasowa? Twoim sprawom.

url=https://dokumenciki.net/ says...
dokumenty kolekcjonerskie
Reply duasuadia
8:40 PM on December 3, 2022 
More thunderstorms are possible for the Inland Northwest on Thursday with more hot weather on the way cialis reviews
Reply Irinsjp
1:49 PM on December 4, 2022 
urenrjrjkvnm
Reply Sdvillmiz
3:56 AM on December 5, 2022 
url=https://chimmed.ru/products/laboratory_equipment?group=%D0%9
C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0
%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F says...

?????? ????????????

Tegs: ???????????????? https://chimmed.ru/products/laboratory_equipment?group=%D0%A1%D0%
BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0
%B5%D1%82%D1%80%D1%8B

u says...
????? ???????? ??????

i says...
????????????????

b says...
???????????? ??? ????
Reply Doylerag
12:41 PM on December 5, 2022 
url=http://viagranix.com says...
VISIT SITE
Reply Charlesket
1:46 PM on December 5, 2022 
????? ????? ?? ?????? https://milfa-porn.com/ ????? ???? ????? ???????

img says...
https://milfa-porn.com/pictures/Ryzhaia-ochkastaia-mamka-dominir
uet-nad-rodnym-synom-posle-drochki.jpg


url=https://otaido.ru/bez-rubriki/privet-mir.html#comment-7029 says...
????? ? ?????? ?????

url=https://mobileentertainmentexpo.com/last-call-for-speaker-an
d-dj-applications/#comment-886 says...

porno video milf panties

url=https://www.thompsontoyota.net/carfinder/index.htm says...
porno milf com

url=http://artigianodelcuoio.org/index.php?option=com_formmaker&
view=wdcaptcha&format=raw&tmpl=component&digit=5&i=13 says...

milfs 50 years porno

url=https://www.canbilgisayarim.com/sertifikalarimiz/#comment-2233 says...
porno latina milf

url=http://www.remontyourhome.ru/kak-podgotovit-dvernoj-proyom-k
-ustanovke-dveri/#comment-43433 says...

???????? ????? ? ???????

url=https://xn--80acbjvlfufqept3iuc.xn--p1ai/blog/chto-novogo-v-
etoj-versii-simply#comment_1159590 says...

????? ????? ??????

url=http://tinyhouseslovakia.sk/100-percentne-byvanie-v-50-podmi
enkach/#comment-22872 says...

????? ??????? ????? ???????? ???? 3

url=https://dubaipaintservice.com/painting-services/#comment-14960 says...
????? ???? 2020

url=http://kon-chan.cocolog-nifty.com/konchans_logbook/2018/06/p
ost-42f0.html says...

porno video 60 milf plus

1b7038d
Reply Riomondted
5:37 PM on December 5, 2022 
url=https://www.evernote.com/shard/s629/sh/7098da34-bb5f-532d-bf
aa-8d5dec391889/f9afd165a8cb547a4f8b32891a20073e says...

10 ??????? ?????????? ???????? ??????? ???? ?????? ????? ??


Dandruff while bringing out the natural oils in the dog's fur. Move out of his space. It is important to get the maximum out of each massage session that you get. The CBD used in our massage is sourced from Colorado, Organic and THC free. Undercover officers offered masseuses money in exchange for sexual acts at a West 103rd Street massage parlor. Instead, it is a highly formal exchange where profanity is verboten. U.S. News. World Report. S. News. World Report. To borrow from John Lennon, you may say I??™m a dreamer, but I??™m not the only one, and I write for the dreamers of the world. In some instances, however, heat may aggravate a joint that's already "hot" from inflammation, as is sometimes the case with rheumatoid arthritis. What most people don't realize, however, is that there are natural herbal remedies that help relieve the pain of arthritis associated with getting older. A deficiency of essential mineralsmay be one of the causes of arthritis. What was one drop rule?
Nightshades for several months. As a result, the interviewee starts talking because they figure there's something wrong with the answer they have just given. Some interviews have been painful and disastrous. These can help him or her determine if you have a kidney problem. It can also help you in court should that situation arise. Women who wear tight tops that accentuate their cleavage to a job interview can kiss the job goodbye, according to a survey. A job interview is not a casual conversation between friends in bar. Conversely, don't ramble, even when there's a pause in the conversation. Even if your interviewer swears, don't get comfortable and swear, too. Rubbing your nose, even if it itches, could mean you're dishonest. If the interviewer gives you the silent treatment after you answered a question, shut your pie hole and show confidence in your previous answer. Just give enough detail to answer the question.
We adamantly refused the idea at first but Jonas was the one that convinced us it was right. Add eliminated foods back into your diet, one at a time, every four days. Others believe that foods from the nightshade family, such as tomatoes, potatoes, and peppers, aggravate their condition, although others don't notice any connection. If you think certain foods play a role in your arthritis symptoms, it is important to put them to the test. Ample amounts of tissue-building minerals in your daily diet will keep bones healthy and may help prevent bone spurs, a common complication of arthritis. This painful and debilitating joint disease is usually either classified as osteoarthritis (OA) or rheumatoid arthritis (RA). Horsetail's cornucopia of minerals, including silicon, may nourish joint cartilage. For a more contemporary twist on Halloween, give a nod to NASCAR and continue to the next page to outfit your little Dale or Danica in full racing style -- including a customized car to trick-or-treat in! Daily Mail. "How a little too much cleavage can cost you a job interview." Sept. It took 5 months to build at a cost of $1 million and is equipped with waterfalls, fountains and a 15-foot (4.5-meter) waterslide.
Some employers want to get the basics out of the way quickly. You might also want to consult your physician before undergoing reflexology. They don't want to waste anyone's time. People will tell you that you are wasting your time. The job interview is your time to shine. Try to use appropriate terminology in the interview. Although coconut oil is recommended by some people for ringworm, the treatment you use will depend on its location on your body and how serious it is, per the CDC. Reducing muscle tension will result to both physical and mental relaxation because it reduces the negative health effects of chronic stress, enabling the body to heal and relax. This treatment improves posture, relaxation, and releases muscle tension and stress. This gives you a variety of treatment options at the touch of a button. Asking about perks in the wrong way could prove disastrous. Don't clam up. Everyone has varying degrees of shyness, but you need to talk about your employment experiences concisely and in an interesting way. The key is to learn from both experiences.
Reply Evakxz
1:36 PM on December 6, 2022 
Med
Reply Sdvillmiz
5:52 PM on December 7, 2022 
url=https://chimmed.ru/ says...
???? ???????

Tegs: ????????? ??????? ?????? ? ??? https://chimmed.ru/

u says...
??????? ????????????

i says...
??????????

b says...
?? ?????
Reply datafastproxiespx01
2:26 AM on December 8, 2022 
DataFast Proxies, Definitive Solution in IPv6 Proxy to Solve CAPTCHA, reCAPTCHA, funCAPTCHA!
IPv6 Proxy for XEvil 4, XEvil 5, XEvil Beta 6, CAPMONSTER 2!

- High Speed ??IPv6 Proxy
- Virgin IPv6 proxy
- Anonymous IPv6 proxy
- Rotating IPv6 Proxy (configurable)
- Static IPv6 proxy (configurable)
- 24 Hour IPv6 Proxy
- IPv6 Proxy (Uptime 99.9%)

DataFast Proxies | Definitive Solution in IPv6 Proxy!
https://datafastproxies.com/

Contact:
https://datafastproxies.com/contact/
Reply WilliamSaura
3:43 AM on December 8, 2022 
????? ???? ???????? https://ceks.club/ ???????? ????? ?????? ? ??????? ????????

img says...
https://ceks.club/picture/Zamanila-bolshimi-siskami-na-ebliu-i-o
tpolirovala-khui-glotkoi.jpg


url=https://emmasartwork.blogg.se/2013/october/my-october.html says...
??????? ????????? ????? ??????? ???????

url=http://web-honyaku.net/2020/12/12/hello-world/#comment-10589 says...
????? ???? ??????? ?????

url=https://sweettrezures.com/product/supreme-cookie-plezures/#comment-199 says...
???????? ????? ????? ???????

url=https://kostanay.admir.kz/ru-i-add-i-category-i-podarju-otda
m-i-p.html says...

????? ??????? ?????? ???????

url=http://iteouest.fr/index.php/2021/06/15/bonjour-tout-le-mond
e/#comment-5912 says...

????? ?????? ? ??????

url=http://upmarkit.com/news/workshop-shenzhen-entrepreneurs?pag
e=7025#comment-4655199 says...

????? ?????? ? ???????? ????????

url=https://www.kailasmansarovar.com/2018/11/30/a-seaside-reset-
in-laguna-beach/#comment-17813 says...

??????? ????? ??????? ???????

url=https://herrajesbulnes.com/producto/manija-corona-inox-solid
a-red/#comment-5687 says...

???????? ?????? ????? ??????

url=https://www.oorangeref.com/cocon-semantique/#comment-6863 says...
????? ???? ?????? ????? ?????????

url=https://aprildawnphotos.com/2014/10/26/kayleigh-tj/#comment-7853 says...
????? ?????????? ????? ???????? ??????

c985d1b
Reply Evaeck
3:52 AM on December 8, 2022 
Med
Reply RivkaRig
7:31 AM on December 8, 2022 
Good post. I will be going through a few of these issues as well..
If you have any recommendations or tips for my new blog
url=https://indigorosee.com/2021/01/24/how-to-prepare-for-a-succ
essful-semester/ says...

printable weekly calendars
please share!
Reply RonaldBeene
3:42 PM on December 8, 2022 
url=https://cutt.ly/tVrkFp1 says...
????????
????? ???
Reply JamesriC
5:43 PM on December 8, 2022 
???????, ????? ?????
_________________
olimpbet ??????? apk -
url=https://kk.bestrealmoneygame.xyz/Bc_olymp_%D1%88%D0%BE%D0%BB
%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%
8F.html says...

???? olimpbet
, ??????????? olimpbet
Reply Horecajar
3:50 AM on December 10, 2022 
New renovation and ground up establishment full compliance with health fire Full service to small restaurant design decorating murals

George s Java Coffee Shop Renovation on Durham s Ninth
Jul 26 2022 Hidden Hollow Construction specializes in Tucson restaurant design amp construction from site selection to the grand opening


EAT IT AND LIKE IT New Realm shutters up Savannah location :
url=https://canvas.instructure.com/eportfolios/1553352/Home/Seve
ral_Top_Notch_Restaurant_Remodeling_Concepts_For_Your_Potential_R
enovation_ says...

frozen yogurt design firm
Reply PhillipWeemy
12:58 AM on December 11, 2022 
porno365 ????????? https://porno365xxx.club/ ????? 365 ? ????

img says...
https://porno365xxx.club/picture/Devushka-pered-veb-kameroi-mast
urbiruet-svoiu-vybrituiu-pisku-i-konchaet.jpg


url=https://www.315368.com/iso-3452-2-2013.html#comment-1682 says...
????? 365 ???????

url=http://www.idealgraphic.it/insegne/131928_1503460183417_6982
971_o/#comment-1171 says...

porno video online 365

url=https://www.matkasattaslotonline.com/how-to-get-the-most-out
-of-the-slots/#comment-4106 says...

????? 365 ?

url=https://bellwether-consultancy.com/practicing-with-zero/#comment-1276 says...
https porno365 one tag zrelye

url=https://sto.fandom.com/wiki/STOWiki_talk:Admin_noticeboard?a
ction=edit§ion=new&preload=template:newtalk says...

????? ??????? ????? 365

url=http://www.infinitetravelling.com/egyptonabudget/#comment-5813 says...
????? 365 ???????? ???

url=http://slcs.edu.in/world-food-day/#comment-24014 says...
????? 365 ??????

url=https://www.placestoproposeinaustin.com/places/commodore-per
ry-estate/#comment-1958 says...

????? 365 ?????

url=https://hokusofarm.com/publics/index/3/step=confirm/b_id=50/
r_id=1/fid=52c7ddc85a1d504e67f5493200db4a85 says...

????? 365 ???? ??????

url=http://trioenclavedesol.com/blog/2017/08/20/paula-juan/#comment-88001 says...
????? ??? ? ???? 365

1b7038d
Reply Richardsetty
1:00 AM on December 11, 2022 
???????? ????? ?? ????? https://shpili-vili.top/ ????? ?? ????? ? ??????

img says...
https://shpili-vili.top/pictures/Devushka-v-prozrachnom-nariade-
i-volosatoi-kiskoi-poziruet-pered-kameroi-.jpg


url=http://englishusa.sblo.jp/article/155910564.html says...
????? ????????? hd

url=http://soranotori.jp/publics/index/7/b_id=33/r_id=2/fid=ddd8
96afd48c53737cf1f0aeda4b2320 says...

turkce altyaz?l? porno hd abla

url=https://www.skyry.org/yhteystiedot/?x118172=-513340&Action=C
onfirm&%2Apsid=1670637428-513343-215b7dfdd9d484556f0068be17322662
&R=986297 says...

bdsm porno hd

url=https://puwulife.com/packing-list/#comment-8208 says...
???????? ????? 1080 hd ???????

url=http://www.cityfex.eu/guestbook/index.php says...
porno milf hd ? ??????? ?????????

url=http://mikrozaimy.com/bez-otkazov/comment-page-1/#comment-18545 says...
????? hd ???????

url=http://m77.corsidistudio.unina.it/#comment-159606 says...
????? ???? ???? hd

url=https://www.cidb2u.com/renew-cidb-online/#comment-2990 says...
????? ???? ??

url=http://blog.sigari.milano.it/benvenuti-sul-blog-di-ragioneso
ciale/#comment-112130 says...

anal porno films hd

url=http://gkh-udomlya.ru/forum/messages/forum2/topic305/message
116693/?result=reply#message116693 says...

hd porno ?????

bff5650
Reply www.candipharm.com
4:47 AM on December 11, 2022 
Reply ErvinHox
8:37 AM on December 11, 2022 
????? ????? ????????? ?? ??????? ?? ??????? https://sekas.club/ ????? ???????? ??????? ??????? ????????? ?? ???????

img says...
https://sekas.club/picture/Ochkastaia-Madison-Mcqueen-trakhaetsi
a-v-mashine.jpg


url=https://www.ideashu.cn/technology/204.html#comments says...
???? ????? ????? ???????

url=https://titleloansalhambra.com/hello-world/#comment-90 says...
????? ??????? ?? ????

url=https://econews.bg/galleries/2/533_534.html says...
???? ???? ??????? ???????

url=https://ya-rossiyanin.ru/?cf_er=_cf_process_63946a7801b9d says...
???? ???? ?????????

url=https://yamamichi-kk.com/pages/3/b_id=8/r_id=1/fid=3dc62b76d
87f95e8ec462e98f30fd216 says...

?????? ????? ???????

url=http://masclaux-construction.com/hello-world#comment-1106 says...
????? ???? ????

url=http://hallshot.jp/cp-bin/hsblog/index.php?eid=731#comments says...
???? ???? ????

url=https://upsers.kim/benefits/#comment-4105 says...
???? ???? ????? ? ????????

url=https://amebal.com/essaypro-review-is-essaypro-really-worth-
your-money/#comment-7198 says...

????? ???? ???????

url=https://jorvikcookies.blogg.se/2014/august/ny-palle-i-stalle
t.html says...

????? ???? ??????

9a8_a22